Pytania i odpowiedzi (FAQ)

1. Kto spełnia warunki do ubiegania się o wynajem mieszkania?

O wynajem mieszkania może ubiegać się każda osoba fizyczna, niezależnie od jej sytuacji finansowej i rodzinnej. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu będzie jednak zobowiązanie się do terminowego regulowania opłat eksploatacyjnych, opłat niezależnych od operatora mieszkania i czynszu wynikającego z umowy z operatorem.

Aktualności SIM Zielona Dolina